ارشیو الکترونیکی

۰۵

تیر

آرشیو الکترونیکی

پیاده سازی و اجرای پروژه های اسکن اسناد و آرشیو الکترونیکی و ثبت داده به منظور حفظ اطلاعات هر سازمان بایستی اسناد و مدارک خود را از حالت فیزیکی به کامپیوتری تبدیل کند . EDMS یک سیستم نرم افزاری برای سازماندهی و ذخیره سازی انواع مختلف از اسناد کامپیوتری است که یا از اول به صورت الکترونیکی […]

پشتیبان گیری

۰۵

تیر

پشتیبان گیری

ارائه راه کارهای پشتیبان گیری و بازنشانی اطلاعات   پر اهمیت ترین بخش هر سازمانی، پرسنل، اطلاعات ‌و سیستم ‌های آن سازمان می‌باشد. همواره حفاظت از اطلاعات و سیستم‌ها به دلیل رشد روز افزون آنها در سازمان و پیچیدگی خاص خود سخت و طاقت فرسا است.قابل ذکر است یکی هزاران مشکل اساسی و ریسک‌های بزرگی که سازمانها[…]